Preklady a tlmočenie

 

Poskytujeme komplexné a kvalitné prekladateľské služby z a do anglického jazyka, ako aj korektúry textov vo všetkých odboroch (ekonomika, právo, medicína, technika, účtovníctvo, bankovníctvo, ekológia, politika, štátna správa, legislatíva EÚ).

 

Našim cieľom je predovšetkým kvalita poskytovaných služieb. Preklady vykonávajú prekladatelia s dlhoročnou praxou v odbore. Máme skúsenosti v oblasti prekladu legislatívy EÚ na základe priameho pôsobenia nášho prekladateľa v Európskom parlamente a Európskej komisii v Luxemburgu a vykonávania prekladov pre tieto inštitúcie.

 

Úradne osvedčené/súdne preklady v anglickom a nemeckom jazyku vykonávajú prekladatelia zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR. Preklad obsahuje okrúhlu úradnú pečiatku a je zviazaný stuhou.

 

  • RSS