Jazyková škola ZUNIGA – Mgr. Zuzana Gáliková 
je vzdelávacie centrum, ktoré sa špecializuje na kvalitnú výučbu anglického jazyka, úradné preklady,alebo inak nazývanésúdne preklady, a obyčajné prekladyv anglickom jazyku.  
 
PREKLADY
Preklady – úradné alebo obyčajné – vyhotovujeme vo všetkých odboroch kvalitne a primerane rýchlo.
Máme skúsenosti v oblasti prekladu legislatívy EÚ na základe priameho pôsobenia nášho prekladateľa v Európskom parlamente a Európskej komisii v Luxemburgu a vykonávania prekladov pre tieto inštitúcie.  
 
JAZYKOVÉ VYUČOVANIE
Svoje pôsobenie zakladáme na dlhoročných skúsenostiach s vyučovaním anglického jazyka. Pri výučbe sa zameriavame na komunikáciu a osobný prístup, ktorý je umožnený malým počtom študentov v triedach. V prípade záujmu poskytujeme svojim potenciálnym študentom otvorené hodiny. K dispozícii je vlastná knižnica a možnosť zapožičania kníh.