OZNAM !!!
Milí naši študenti,

z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku a v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu je naša škola zatvorená. Vaše hodiny sa vám budeme snažiť nahradiť alebo kompenzovať. Študentom, ktorí majú záujem, ponúkame online Skype alebo Facebook hodiny. Veríme, že týmto spoločne prispejeme k zlepšeniu verejného zdravia a čoskoro sa opäť stretneme v triedach s úsmevom na tvári 😊

Jazyková škola ZUNIGA – Mgr. Zuzana Gáliková 
je vzdelávacie centrum, ktoré sa zameriava na kvalitnú výučbu anglického jazyka, úradné preklady, alebo inak nazývané súdne preklady, a obyčajné preklady z anglického jazyka do slovenského jazyka a naopak.  

PREKLADY
Preklady – úradné (súdne) alebo obyčajné – vyhotovujeme vo všetkých odboroch v najvyššej kvalite a primerane rýchlo.Máme skúsenosti v oblasti prekladu legislatívy EÚ na základe priameho pôsobenia nášho prekladateľa v Európskom parlamente a Európskej komisii v Luxemburgu a neustáleho vykonávania prekladov pre tieto inštitúcie.  

JAZYKOVÉ VYUČOVANIE
Svoje pôsobenie zakladáme na dlhoročných skúsenostiach s vyučovaním anglického jazyka. Pri výučbe kladieme dôraz na komunikáciu a osobný prístup, ktorý je umožnený malým počtom študentov v triedach. K dispozícii je vlastná knižnica a možnosť zapožičania kníh.