Príprava na maturitu

Prípravný kurz na maturitu B1/B2 – 3. ročník

Trvanie kurzu:
zimný semester:          13. september 2021 – 31. január 2022
letný semester:            1. február 2022 – 17. jún 2022
Organizácia kurzu:       2 x 60 minút týždenne
Cena za semester:       108 Eur
Súrodenecká zľava      10 %

Počet študentov:         5 – 8
V prípade záujmu je možné otvoriť menšiu skupinu:
Skupina 4 študentov – cena: 145 Eur/semester
Skupina 3 študentov – cena: 193 Eur/semester
Skupina 2 študentov – cena: 7Eur/1študent/60min
Individuálna výučba – cena: 13Eur/60min

Prípravný kurz na maturitu B1/B2 – 4. ročník

Trvanie kurzu:
zimný semester:          13. september 2021 – 31. január 2022
letný semester:            1. február 2022 – 17. jún 2022
Organizácia kurzu:     2 x 60 minút týždenne alebo podľa dohody
Individuálna výučba – cena: 13Eur/60min
Skupina 2 študentov – cena: 7Eur/1študent/60min
Skupina 3 študentov – cena: 193 Eur/semester
Skupina 4 študentov – cena: 145 Eur/semester

Obsah kurzu: 
Prípravné testy na maturitu z anglického jazyka
Nácvik zručností:
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, slovná zásoba (language in use), písanie (eseje, listy, správy …), hovorenie (opis obrázku, diskusné témy, simulácia/role-play)