Príprava na maturitu

Prípravný kurz na maturitu B1/B2 – 3. ročník

Trvanie kurzu:
zimný semester:          18. september 2023 – 31. január 2024
letný semester:            1. február 2024 – 16. jún 2024
Organizácia kurzu:      2 x 60 minút týždenne, možnosť online vyučovania
Cena za semester:       158 Eur
Súrodenecká zľava      10 %

Počet študentov:         5 – 8
V prípade záujmu je možné otvoriť menšiu skupinu:
Skupina 4 študentov – cena: 237 Eur/semester
Skupina 3 študentov – cena: 316 Eur/semester
Skupina 2 študentov – cena: 9 Eur/1študent/60min
Individuálna výučba – cena: 15 Eur/60min

Prípravný kurz na maturitu B1/B2 – 4. ročník

Trvanie kurzu:
zimný semester:          12. september 2022 – 31. január 2023
letný semester:            1. február 2023 – 18. jún 2023
Organizácia kurzu:     2 x 60 minút týždenne alebo podľa dohody, možnosť online vyučovania
Individuálna výučba – cena: 15Eur/60min
Skupina 2 študentov – cena: 9Eur/1študent/60min
Skupina 3 študentov – cena: 316 Eur/semester
Skupina 4 študentov – cena: 237 Eur/semester