1.– 8. ročník

Kurzy anglického jazyka pre deti základných škôl

Prečo zapísať dieťa do jazykového kurzu už od prvého ročníka?

  • Malé deti sú veľmi vnímavé, učenie ich ešte baví. Učia sa prostredníctvom hier.
  • Keď sú staršie, neboja sa rozprávať v cudzom jazyku, pretože začali používať (nie učiť sa) cudzí jazyk prirodzene skoro.
  • Nemusíte vo vyšších ročníkoch riešiť doučovanie na poslednú chvíľu kvôli známkam. V konečnom dôsledku je to aj cenovo efektívnejšie.
  • V našich triedach je maximálne 8 detí.
  • Deti si vyzdvihneme zo školského klubu, ktorý je hneď vedľa jazykovej školy.

Trvanie kurzu:

zimný semester:          18. september 2023 – 31. január 2024
letný semester:            1. február 2024 – 16. jún 2024
Organizácia kurzu:      2 x 45 minút týždenne

Cena za semester:       119 Eur + učebnica

Súrodenecká zľava     10 %

Skupina 4 detí – cena: 174 Eur/semester + učebnica
Skupina 3 detí – cena: 232 Eur/semester + učebnica

Učebné materiály:       Moderné, zábavné učebnice a extra materiály pre danú vekovú úroveň, ktoré rozširujú slovnú zásobu získanú na ZŠ a zároveň upevňujú gramatické štruktúry, ktoré sa dieťa učí v danom ročníku ZŠ.