1. – 6. ročník

Kurzy anglického jazyka pre deti základných škôl

Prečo zapísať vaše dieťa do jazykového kurzu už od prvého ročníka?

  • Malé deti sú veľmi vnímavé, učenie ich ešte baví. Učia sa prostredníctvom hier.
  • Keď sú staršie, neboja sa rozprávať v cudzom jazyku, pretože začali používať (nie učiť sa) cudzí jazyk prirodzene skoro.
  • Nemusíte vo vyšších ročníkoch riešiť doučovanie na poslednú chvíľu kvôli známkam. V konečnom dôsledku je to aj cenovo efektívnejšie.
  • V našich triedach je maximálne 8 detí.
  • Deti si vyzdvihneme zo školského klubu, ktorý je hneď vedľa jazykovej školy.

Trvanie kurzu:
zimný semester:          13. september 2021 – 31. január 2022
letný semester:            1. február 2022 – 17. jún 2022
Organizácia kurzu:      2 x 45 minút týždenne

Cena za semester:       99 Eur
Súrodenecká zľava      10 %

Učebné materiály:       Moderné, zábavné učebnice a extra materiály pre danú vekovú úroveň, ktoré rozširujú slovnú zásobu získanú na ZŠ a zároveň upevňujú gramatické štruktúry, ktoré sa dieťa učí v danom ročníku ZŠ.

Počet študentov:         5 – 8
V prípade záujmu je možné otvoriť menšiu skupinu:

Skupina 4 detí – cena: 145 Eur/semester
Skupina 3 detí – cena: 193 Eur/semester