Angličtina pre dospelých

Všeobecná angličtina
Trvanie kurzu:
zimný semester:         14. september 2020 – 29. január 2021
letný semester:           1. február 2021 – 18. jún 2021

Organizácia kurzu:       2 x 60 minút týždenne alebo 1 x 120 minút týždenne
Úroveň:                           začiatočníci/mierne pokročilí/pokročilí
Cena za semester:       108 Eur

Učebné materiály:       Moderné učebnice zamerané na komunikáciu a počúvanie.

Počet študentov:         5 – 8
V prípade záujmu je možné otvoriť menšiu skupinu:
Skupina 4 študentov – cena: 135 Eur/semester
Skupina 3 študentov – cena: 160 Eur/semester

Špecializované kurzy
Kurzy obchodnej angličtiny
Špecializované kurzy právnickej angličtiny
Špecializované kurzy lekárskej angličtiny
Špecializované kurzy vojenskej angličtiny podľa normy STANAG 6001

Kurzy zostavujeme na základe konzultácie s klientom.
Forma výučby: individuálna alebo skupinová
Cenovú ponuku zasielame na vyžiadanie.

 Firemná výučba
Rozsah a obsah kurzu zostavujeme podľa požiadaviek klienta.
Forma výučby: individuálna alebo skupinová
Miesto: naša jazyková škola alebo vaše priestory
Cenovú ponuku zasielame na vyžiadanie.