Angličtina pre dospelých

Všeobecná angličtina
Trvanie kurzu:

zimný semester:          18. september 2023 – 31. január 2024
letný semester:            1. február 2024 – 16. jún 2024

Organizácia kurzu:      2 x 60 minút týždenne alebo 1 x 120 minút týždenne, možnosť online vyučovania

Úroveň:                        začiatočníci/mierne pokročilí/pokročilí
Cena za semester:       158 Eur + učebnica

Učebné materiály:       Moderné učebnice zamerané na komunikáciu a počúvanie.

Počet študentov:         5 – 8
V prípade záujmu je možné otvoriť menšiu skupinu:
Skupina 4 študentov – cena: 237 Eur/semester + učebnica
Skupina 3 študentov – cena: 316 Eur/semester + učebnica

Špecializované kurzy
Kurzy obchodnej angličtiny
Špecializované kurzy právnickej angličtiny
Špecializované kurzy lekárskej angličtiny
Špecializované kurzy vojenskej angličtiny podľa normy STANAG 6001

Kurzy zostavujeme na základe konzultácie s klientom.
Forma výučby: individuálna alebo skupinová, prezenčne alebo online
Cenovú ponuku zasielame na vyžiadanie.

Firemná výučba
Rozsah a obsah kurzu zostavujeme podľa požiadaviek klienta.
Forma výučby: individuálna alebo skupinová, prezenčne alebo online
Miesto: naša jazyková škola alebo vaše priestory
Cenovú ponuku zasielame na vyžiadanie.