7. – 9. ročník

Trvanie kurzu:
zimný semester:          13. september 2021 – 31. január 2022
letný semester:            1. február 2022 – 17. jún 2022
Organizácia kurzu:      2 x 60 minút týždenne

Cena za semester:      108 Eur
Súrodenecká zľava     10 %

Učebné materiály:       Moderné, zábavné učebnice a extra materiály pre danú vekovú úroveň, ktoré rozširujú slovnú zásobu získanú na ZŠ a zároveň upevňujú gramatické štruktúry, ktoré sa študent učí v danom ročníku ZŠ.

Počet študentov:         5 – 8
V prípade záujmu je možné otvoriť menšiu skupinu:

Skupina 4 študentov – cena: 145 Eur/semester
Skupina 3 študentov – cena: 193 Eur/semester