7. – 9. ročník

Trvanie kurzu:
zimný semester:          16. september 2019 – 31. január 2020
letný semester:            3. február 2020 – 19. jún 2020
Organizácia kurzu:      2 x 60 minút týždenne

Cena za semester:      108 Eur
Súrodenecká zľava     10 %

Učebné materiály:       Moderné, zábavné učebnice a extra materiály pre danú vekovú úroveň, ktoré rozširujú slovnú zásobu získanú na ZŠ a zároveň upevňujú gramatické štruktúry, ktoré sa študent učí v danom ročníku ZŠ.

Počet študentov:         5 – 8
V prípade záujmu je možné otvoriť menšiu skupinu:

Skupina 4 študentov – cena: 145 Eur/semester
Skupina 3 študentov – cena: 193 Eur/semester