9. ročník

Kurz anglického jazyka pre deti základných škôl
Trvanie kurzu:

zimný semester:          18. september 2023 – 31. január 2024
letný semester:            1. február 2024 – 16. jún 2024

Organizácia kurzu:      2 x 60 minút týždenne
Cena za semester:       158 Eur + učebnica
Súrodenecká zľava     10 %

Skupina 4 detí – cena: 237 Eur/semester + učebnica
Skupina 3 detí – cena: 316 Eur/semester + učebnica

Učebné materiály:       Moderné, zábavné učebnice a extra materiály pre danú vekovú úroveň, ktoré rozširujú slovnú zásobu získanú na ZŠ a zároveň upevňujú gramatické štruktúry, ktoré sa študent učí v danom ročníku ZŠ.


Prihláška do kurzu